Publicatie 'Dutch historical toponyms in the Semantic Web'

2013-12-10 11:09:05

Gemeentegeschiedenis.nl blijkt in een behoefte te voorzien. De bezoekcijfers groeien gestaag, genealogen hebben profijt van het inzichtelijke overzicht en zowel archivarissen als historici hebben onze unieke URLs voor gemeenten verwelkomd.

De tijdens ons werk aan gemeentegeschiedenis opgedane inzichten hebben we vastgelegd in de paper Dutch historical toponyms in the Semantic Web, die door Ivo Zandhuis gepresenteerd zal worden tijdens de workshop Population Reconstruction, van 19 tot 21 februari 2014 in het IISG. Ook zetten we in de paper uiteen welke functionaliteit volgens ons nog nodig is.

Organisaties als archieven blijken - nu (delen van) hun collecties steeds vaker gekoppeld worden met andere datasets - in toenemende mate te worstelen met het uniek verwijzen naar plaatsen en gemeenten. Eén van de door ons beschreven functionaliteiten is dan ook een service die bij allerlei naamsvarianten eenduidig kan vertellen om welke plaats of gemeente het gaat. En die daar unieke URIs bij levert.

Met dat doel voor ogen hebben we inmiddels meer dan 30.000 naamsvarianten verzameld en aan de juiste gemeente en / of plaats gekoppeld. Binnenkort zullen we ook een publiekssite lanceren waarop dit alles doorzoekbaar zal zijn. Maar daarover later meer.